polski
Poniedziałek, 02 października 2023 r. Imieniny: Racheli, Sławy, Teofila
Misja i oferta biblioteki

  

Misja Gminnej Biblioteki Publicznej w Rokicinach:

Obiektem naszej misji jest odbiorca usług bibliotecznych.
Jemu podporządkowane są cele i zadania nałożone na bibliotekę jako instytucję i jej pracowników.

Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Rokicinach jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa lokalnego, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, a także świadczenie usług informacyjnych dla mieszkańca gminy Rokiciny.

Ważnym zadaniem tej misji jest także edukacja i przygotowanie małych dzieci do bardzo wczesnych kontaktów z książką i biblioteką.

 

 

Misja Gminnej Biblioteki Publicznej w Rokicinach realizowana jest poprzez następujące działania:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości książkowych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz,
- dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników
i pojawiających się możliwości technologicznych,

- popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (wystawy, spotkania autorskie,
konkursy literackie i plastyczne),

- współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi,
- popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o regionie.

 

 Udostępnianie zbiorów - zgodnie z ustawą o bibliotekach
 z 27.06.1997 r. i Statutem Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rokicinach, księgozbiór liczący obecnie 12.852 woluminy udostępniany jest na zewnątrz i na miejscu w czytelni, adresowany  do różnych grup czytelniczych i zaspokajający  potrzeby i gusty czytelnicze.

 

Wolny dostęp do półek - czytelnicy mają możliwość samodzielnego wyboru literatury.

 

Czytelnia - biblioteka poza tradycyjnym dostępem do księgozbioru, oferuje możliwość skorzystania z czytelni, w której udostępniane są czasopisma. Na miejscu skorzystać można z księgozbioru podręcznego: encyklopedii, leksykonów i słowników, albumów, atlasów oraz zbiorów regionalnych.

 

Internet- istnieje możliwość skorzystania z dwóch stanowisk komputerowych znajdujących się w czytelni. Stanowiska komputerowe są podłączone do Internetu. Można z nich korzystać nieodpłatnie.

 

Galeria