polski
Niedziela, 22 maja 2022 r. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
 
Lp. nazwa przedmiotu zamówienia nazwa wybranego wykonawcy zamówienia publicznego koszt zadania [zł] wkład własny [zł] Źródło Dofinansowania wartość dofinasowania
1. Ochrona srodowiska naturalnego w Gminie Rokiciny poprzez wykorzystanie odnawialnych żródeł energii. Wykonanie kotłowni wraz z instalacjami c.o. i c.w.u. w oparciu o odnawialne źróła energii dla swietlic wiejskich w Łaznowskiej Woli i Nowych Chrustach. ECO - THERM Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz 577 620,00 127 626,00 PROW 345 344,00
WFOŚiGW (dotacja) 104 650,00
a) koszty Świetliy Nowe Chrusty
275409,00 58583,00 PROW 164501,00
WFOŚiGW (dotacja) 52325,00
b) koszty Łaznowska Wola 302 211,00 69 043,00 PROW 180 843,00
WFOŚiGW (dotacja) 52 325,00