polski
Niedziela, 22 maja 2022 r. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
 
Lp. nazwa przedmiotu zamówienia nazwa wybranego wykonawcy zamówienia publicznego koszt zadania [zł] wkład własny [zł] Źródło Dofinansowania wartość dofinasowania
23. Remont świetlicy wiejskiej w Łaznowskiej Woli i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Spółdzielnia Rzemieślnicza "BUDOWLANA" ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom 619 315,70 268 051,19 PROW 351 264,51
24. Remont świetlicy wiejskiej w Wilkucicach Dużych i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Zakład Budowlano - Remontowy grzegorz Pawelec ul. R. W. Pileckiego 8, 95-040 Koluszki 261 925,00 130 395,00 PROW 131 530,00