polski
Niedziela, 22 maja 2022 r. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
 
Lp. nazwa przedmiotu zamówienia nazwa wybranego wykonawcy zamówienia publicznego koszt zadania [zł] wkład własny [zł] Źródło Dofinansowania wartość dofinasowania
1. Budowy drogi w miejscowości Popielawy Konsorcjum Firm:
Lider: Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Luboszewska 61/69, 97-200 Tomaszów Maz.
Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Tryb.
759 415,90 352 885,90 Zarząd Województwa Łódzkiego dotacja ze srodków pochodzących z wyłaczenia z produkcji gruntów rolnych (FOGR) 406 530,00