polski
Sobota, 24 lutego 2024 r. Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja

Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na

zadanie pn. : „Zakup i montaż lamp solarnych w m. Rokiciny-Kolonia i m. Kolonia Łaznów”

Ogólna wartość zadania: 74. 114,90  zł brutto

Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 25.000,00 zł

Środki własne: 49.114,90 zł,

w tym środki funduszu sołeckiego Rokicin-Kolonii i Kolonii Łaznów w kwocie  23.500,00 zł

W ramach zadania:

·          Zakupiono i zamontowano 13 lamp solarnych przy drogach gminnych:
- w m.Rokiciny-Kolonia na ulicy Wspólnej – 6 sztuk i na ulicy Adama Mickiewicza – 6 sztuk
- w m.Kolonia Łaznów – 1szt.

        jako oświetlenie ulic i dróg gminnych;

·         Wykonano audyt energetyczny

 

Planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne w ramach zrealizowanego zadania:

Montaż 13 szt. autonomicznych latarni solarnych o łącznej mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych 3,51 kW umożliwi produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ilości ok.  3.404,7  kWh rocznie, co doprowadzi do uniknięcia emisji zanieczyszczeń do atmosfery:
pyłu- 0,1 kg/rok,  SO2 - 9,7 kg/rok, NOX- 4,6 kg/rok, CO- 1,1 kg/rok,  CO2- 3.690,7 kg/rok.

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  


 

www.zainwestujwekologie.pl

Galeria