polski
Piątek, 29 września 2023 r. Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała
Utworzenie Ekopracowni „Eko – kraina” w Szkole Podstawowej w Rokicinach

Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na

zadanie pn. : „Utworzenie Ekopracowni „Eko – kraina” w Szkole Podstawowej w Rokicinach”

Ogólna wartość zadania: 41.873,00 zł brutto

Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 29.553,00 zł

Środki własne: 12.320,00 zł

W ramach zadania:

 • Wykonane zostaną prace remontowe,

 • Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne zwiazane bezposrednio z edukacja ekologiczną,

 • Zakupiony zostanie sprzęt audio video i komputerowy w postaci: tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera, laptopa wraz z opragmowaniem i głosników,

 • Zakupione zostanie wyposażenie pracowni m. in. Szafy na pomoce dydaktyczne, stoły i krzesła, tablice suchościralna, rolety, stojak do wieszania plansz,

 • Zakupione zostaną rośliny doniczkowe.

Dzięki wyposażeniu Eko-pracowni będzie można realizować następujące cele:

 1. Poznawanie zależności między człowiekiem, a otoczeniem.

 1. kształtowanie umiejętności analizowania zależności między człowiekiem, a środowiskiem.

 2. uświadomienie wpływu człowieka na środowisko.

 1. Zainteresowanie otaczającym nas środowiskiem.

 1. kształtowanie postaw badawczych.

 2. inspirowanie i zachęcanie uczniów do analizowania zasadniczych problemów przyrody.

 3. wzmacnianie motywacji do obcowania z przyrodą.

 1. Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym.

 1. stwarzanie możliwości dostrzegania w przyrodzie tworzących ją elementów

 2. kształtowanie umiejętności wyjaśniania związków przyczynowo- skutkowych występujących w przyrodzie

 1. Zdobywanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonywanie ich opisu.

 1. zapoznawanie z zasadami posługiwania się prostymi narzędziami do obserwacji przyrody.

 2. kształtowanie umiejętności doboru odpowiednich przyrządów do obserwacji, pomiarów, zapisywanie wyników

 3. rozwijanie umiejętności organizacyjnych oraz planowania pracy w zespole

 1. Dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.

 1. kształtowanie umiejętności dostrzegania elementów środowiska przyrodniczego, opisywania zmian i dokonywania opisu

 2. wdrażanie do analizy zjawisk prowadzących do zmian w środowisku

 1. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego.

 1. kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody.

 1. Rozwijanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

 1. inspirowanie do podejmowania zadań na rzecz środowiska.

 2. kształtowanie pozytywnych postaw wobec środowiska


 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


 


 

www.zainwestujwekologie.pl

Galeria