polski
Niedziela, 22 maja 2022 r. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
Dobiegły końca prace związane z II etapem budowy i przebudowy drogi gminnej Mikołajów-Wilkucice Małe-Albertów o długości 624 mb. W dniu 14 października br. otrzymaliśmy pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie budowy tej drogi w kwocie 243.057 zł. w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność —Rozwój". Dotację tą otrzymamy po przedłożeniu stosownego wniosku.
Galeria