polski
Niedziela, 22 maja 2022 r. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
Gmina Rokiciny realizowała w 2015r. zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Rokiciny”. W skład przedmiotowego zadania wchodziło: zadanie 1 – „Wymiana starej sieci wodociągowej z rur azbestowych wraz z przełączeniem istniejących przyłączy do nowej sieci oraz budowa nowych odcinków sieci” oraz zadanie 2 – „Budowa wodociągu z przyłączami – Sołectwo Maksymilianów”.
W ramach prac zostało wymienione  2937 mb wodociągu i wybudowane 857 mb nowej sieci w miejscowości Rokiciny – Kolonia oraz 1883 mb nowej sieci w miejscowości Maksymilianów. 
Całkowity koszt zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Rokiciny” wyniósł 2.545.638,71 zł netto. 
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 600.680,00 zł.  
Dofinansowanie z PROW 1.909.228,00 zł
 
 
 
Koszt prac budowlanych to 2.955.344,00 zł.
Galeria