polski
Sobota, 31 października 2020 r. Imieniny:
 W miesiącu czerwiec 2014r. zakończono budowę dwóch nowych odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Rokiciny-Kolonia tj. łącznik ul. Tomaszowskiej z ul. Sienkiewicza oraz w ul. Miłosza. Wykonawcą tej inwestycji była firma BUD-ZIEM Kostrzewa z Koluszek, natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem został powierzony Panu Ryszardowi Wentlandt. Całkowity koszt wykonania opisanego zadania to kwota: 69 320,00 zł netto  85 263,60 zł brutto. W dniu 27 października 2017 uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie.