polski
Sobota, 31 października 2020 r. Imieniny:
 Remont pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej : 32 800,00 zł w tym dofinansowanie z PROW: 21 333,00 zł