polski
Niedziela, 22 maja 2022 r. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
Lp. nazwa przedmiotu zamówienia nazwa wybranego wykonawcy zamówienia publicznego koszt zadania [zł] wkład własny [zł] Źródło Dofinansowania wartość dofinasowania Opis
1 Budowa sceny letniej oraz zagospodarowanie terenu gminnego parku przy ulicy Sienkiewicza w Rokicinach – Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu Gminnego Ośrodka Kultury. Zakład usług Technicznych ELEKTRA-GW s.c. Kazimierz Wochniak, Czesław Gąsieniec ul. Wysoka 34/36 97-200 Tomaszów Maz. 809 077,51 324 343,51      
 


Gmina Rokiciny realizowała w latach 2013 – 2014 zadanie pn. „Budowa sceny letniej oraz zagospodarowanie terenu gminnego parku przy ulicy Sienkiewicza w Rokicinach – Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu Gminnego Ośrodka Kultury”. W ramach zadania została wybudowana scena letnia, wokół której zostały zamontowane ławki dla widowni, wykonano nowe ciągi piesze powiązane z terenem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Przedszkola Gminnego. Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury zaaranżowany został plac rekreacyjny z dwoma stołami do tenisa stołowego i dwoma stolikami szachowymi, zamontowano również grill ogrodowy oraz zmodernizowano oświetlenie poprzez wykonanie oświetlenia typu parkowego.

W ramach zadania zostały wykonane również nasadzenia krzewów i drzew, łącznie 622 szt. Nasadzono m. in. drzewa liściaste, drzewa i krzewy iglaste, krzewy liściaste, pnącza, byliny. Drzewa i krzewy zostały wyściółkowane korą. Poprzez wykonanie nowych nasadzeń nastąpiła poprawa walorów przyrodniczych oraz zieleni, ochrona powierzchni gleby przed erozja wietrzną i wodną, podniesiona została atrakcyjność Gminy Rokiciny.

Całkowity koszt zadania pn. „Budowa sceny letniej oraz zagospodarowanie terenu gminnego parku przy ulicy Sienkiewicza w Rokicinach – Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu Gminnego Ośrodka Kultury – nasadzenia krzewów i drzew” wyniósł 63.368,97 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 39.716,00 zł. 

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

 

 

 

Galeria