polski
Niedziela, 22 maja 2022 r. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
 
Lp. nazwa przedmiotu zamówienia nazwa wybranego wykonawcy zamówienia publicznego koszt zadania [zł] wkład własny [zł] Źródło Dofinansowania wartość dofinasowania
1. „WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012 W ROKICINACH – KOLONII” Halifax International Sp. z o.o. ul. Lindego 4, 60-573 Poznań 1 228 947,28 613855,29 Zarząd Województwa Łódzkiego 160 000,00
„DOKOŃCZENIE BUDOWY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH MOJE BOISKO – ORLIK 2012 W ROKICINACH – KOLONII” Konsorcjum firm: Lider SODEX Sp. z o.o. ul. Dworcowa 22, Złotniki 62-002 Suchy Las Partner CX FACTOR Sp. z o.o. ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las Ministerstwo Sportu i Turystyki 455 091,99