polski
Niedziela, 22 maja 2022 r. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
 
Lp. nazwa przedmiotu zamówienia nazwa wybranego wykonawcy zamówienia publicznego koszt zadania [zł] wkład własny [zł] Źródło Dofinansowania wartość dofinasowania
1. Remont drogi gminnej nr 116303E Rokiciny - Rokiciny kolonia Przedsiebiorstwo Robót Drogowo - mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 piotrków Tryb. 650 969,43 458 630,61 dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu narodowy pogram przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostepność - Rozwój 192 338,82
2. Budowa drogi w miejscowości Janków III Przedsiebiorstwo Robót Drogowo - mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 piotrków Tryb. 581 431,83 370 431,83 Zarząd Województwa Łódzkiego dotacja ze srodków pochodzących z wyłaczenia z produkcji gruntów rolnych (FOGR) 211 000,00