polski
Wtorek, 26 stycznia 2021 r. Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PLACU REKREACYJNEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROKICINACH

1. Plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rokicinach- Kolonii
ul. Sienkiewicza - jest terenem ogólnodostępnym dla dzieci, młodzieży  i dorosłych.

2. Odpowiedzialność za dzieci poniżej 13 roku życia przebywające na placu lub w budynku, a nie będące uczestnikami zajęć stałych lub imprezowych prowadzonych w danym czasie przez instruktorów GOK-u w ramach swoich zajęć programowych ponoszą RODZICE lub OPIEKUNOWIE.

3. Plac dostępny jest: od wtorku do soboty w godzinach 9.00-22.00 w poniedziałki w godzinach 9.00-16.00

4. W miarę możliwości plac otwierany jest też w dni świąteczne.

5. Plac wyposażony jest w urządzenia sportowe i rekreacyjne (dwa stoły do gry w tenisa, 2 stoliki do gry w szachy/warcaby, ławeczki oraz miejsce na grilla).

6. Urządzenia należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem, uwzględniając również ich przydatność dla określonej grupy wiekowej użytkowników.

7. Indywidualne korzystanie z grilla znajdującego się na placu rekreacyjnym tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z dyrekcją GOK.

8. Na terenie placu zabrania się :
-jazdy na rowerze
-wprowadzania zwierząt
-niszczenia i dewastowania urządzeń placu
-wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń (bram,stołów, ławeczek)
-niszczenia drzew i krzewów oraz innych roślin
-zaśmiecania terenu
-wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, jak też innych -środków odurzających
-palenia tytoniu
-używania słów uznanych za obraźliwe i nieprzyzwoite
-przebywania poza godzinami otwarcia placu
-przechodzenia przez ogrodzenie placu

9. Po godzinie 22.00 obowiązuje cisza nocna.

WSZELKIE USZKODZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DYREKTORA GOK LUB PRACOWNIKÓW LUB POD NUMEREM TEL 44 719 50 91

W STOSUNKU DO OSÓB ŁAMIĄCYCH POSTANOWIENIA OBOWIĄZUJĄCEGO REGULAMINU BĘDĄ WYCIĄGANE KONSEKWENCJE PRAWNE WZYWANA BĘDZIE POLICJA

Gmina Rokiciny nie jest odpowiedzialna za wszelkie wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania i niezastosowania się do przepisów porządkowych.