polski
Poniedziałek, 05 grudnia 2022 r. Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
Historia

 Miano Rokiciny wywodzi się od typu nazw leśnych lub błotnych ( bagiennych ). Najstarsze wzmianki pisane o Rokicinach pochodzą z 1506 roku. W tym okresie wieś składała się z 30 osadników, 3 komorników , 4 rzemieślników. Była w tej wsi 1 karczma. W 1576 roku Rokiciny były własnością biskupa kujawskiego. W 1827 roku we wsi było 51 domostw i 288 mieszkańców. Rokiciny miały też folwark szlachecki. Gmina i parafia Łaznów przez wiele wieków należały do powiatu brzezińskiego. Posiadały połączenia drogami bitymi z Brzezinami, Ujazdem , Wolborzem , pózniej z Tomaszowem i Łodzią. Rokiciny od 1846 roku miały stację drogi żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej ( 107 wiorst od Warszawy ). Do stacji tej docierały wagonami towary przemysłowe, które wozami konnymi transportowano do pobliskiej, szybko rozwijającej się Łodzi i Tomaszowa. 
W czasie rozbiorów Rokiciny były pod zaborem rosyjskim. W Gminnej Izbie Pamięci Narodowej znajduje się wiele dokumentów pochodzących z tego okresu pisanych po rosyjsku i mających pieczęcie rosyjskich władz zaborczych. Na cmentarzu w Łaznowie są mogiły powstańców z 1863 roku. Najstarsi mieszkańcy gminy znają język rosyjski z wojska lub ze szkoły, która mieściła się przy plebani w Łaznowie, założonej w 1806 roku. Chodziły do niej nieliczne dzieci z Popielaw, Jankowa, Rokicin i Łaznowa. Nauka odbywała się tylko w miesiącach jesienno - zimowych i trwała 4 lata.
Podczas I wojny światowej wielu mieszkańców gminy znalazło się w szeregach POW a pózniej Legionach Józefa Piłsudzkiego. Niektórzy brali udział w wojnie 1920 roku z bolszewikami za co otrzymali nadziały ziemi. W latach międzywojennych na terenie gminy prężnie działały koła młodzieży "Wici". Rozwijał się także ruch ludowy. W czasach okupacji aktywnie walczyły z Niemcami oddziały AK i BCH. Nie omineły mieszkańców gminy aresztowania i prześladowania niemieckie. Wielu mieszkańców oddało swe młode życie o czym świadczą mogiły na cmentarzu w Łaznowie i tablice pamiątkowe na strażnicach OSP w Popielawach i Rokicinach. Podczas II wojny gmina była podzielona wzdłuż lini kolejowej na obszary: Włączone Bezpośrednio do Rzeszy ( część zachodnia ) i tereny należące do Generalnej Guberni ( część wschodnia ). Ludność świadczyła wysokie kontyngenty dla władz okupacyjnych. Po wyzwoleniu mieszkańcy wiele wysiłku społecznego włożyli w budowę dróg, wodociągów, remiz strażackich, ośrodka zdrowia, szkół, kościoła parafialnego i wielu innych obiektów na terenie Gminy Rokiciny. Budowa kolei Warszawa-Wiedeń była największą szansą na rozwój miejscowości.