polski
Poniedziałek, 02 października 2023 r. Imieniny: Racheli, Sławy, Teofila
O Gminie

GMINA ROKICINY

powierzchnia:  90,5 km2 

liczba ludności: 6081  (stan na 31.12.2015r.)

dochody: 19 446 919, 98 zł, wydatki: 20 707 635, 62 zł (stan na 31.12.2014r.)


Gmina Rokiciny to atrakcyjne miejsce łączące tradycje i kulturę wsi z wymaganiami jakie stawia współczesność.

Rokiciny to przyjazna, otwarta i dynamicznie rozwijająca się gmina w woj. łódzkim znajdująca się na granicy łączącej powiat tomaszowski z łódzkim-wschodnim. Położona jest w doskonałym miejscu komunikacyjnym na szlaku kolejowym Częstochowa – Koluszki.

W jej centrum krzyżują się także dwie drogi wojewódzkie nr 713 relacji Łódź - Opoczno oraz nr 716 relacji Piotrków-Trybunalski - Koluszki. Od północy graniczy z gminą Koluszki, od wschodu z gminą Ujazd, od południa z gminą Będków, a od zachodu z gminą Brójce. 

  

Gmina Rokiciny jest jedną z dziesięciu gmin wiejskich powiatu tomaszowskiego i ma charakter typowo rolniczy. Na obszarze gminy występują dobrej jakości gleby III klasy bonitacyjnej, co sprzyja prowadzeniu działalności rolniczej.  Ponad 80% jej powierzchni zajmują grunty rolne, 

z czego ok 70% to użytki orne. W gminie znajduje się 1471 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 6874,33 ha, średnia  wielkość gospodarstwa wynosi 4,67 ha. Główne kierunki gospodarki rolnej to uprawa zbóż, pszenżyta, ziemniaków i roślin pastewnych oraz hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej.  

Bliskie położenie aglomeracji łódzkiej oraz ośrodków przemysłowych takich jak Tomaszów Mazowiecki 24 km i Piotrków Trybunalski 31 km sprawia, że jest to także obszar atrakcyjny dla inwestorów oraz osób szukających miejsca na stałe osiedlenie się.  Świadczy o tym wzrost liczby mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat. Gmina Rokiciny zajmuje 4 miejsce w powiecie pod względem liczby ludności, która obecnie wynosi ok. 6070. 


Gmina składa się z 22 sołectw i są to: Rokiciny-Kolonia, Łaznów, Popielawy, Łaznowska Wola I, Łaznowska Wola II,  Nowe Chrusty, Stare Chrusty, Pogorzałe Ługi, Mikołajów, Stefanów, Albertów, Wilkucice Duże, Wilkucice Małe, Eminów, Maksymilianów, Janówek, Janków, Łaznówek, Rokiciny, Kolonia Łaznów, Michałów i Cisów .

  

 Gmina leży na skraju regionu Mazowsza gdzie, łączą się łagodne równiny Niżu Środkowopolskiego 

z falistymi wniesieniami Garbu Łódzkiego. Malownicze krajobrazy, piękne lasy z perełką jaką jest rezerwat jodłowy "Łaznów" oraz urokliwe przydrożne kapliczki zachęcają wszystkich szukających spokoju i ciszy do spędzania tu wolnego czasu na długich spacerach czy przejażdżkach konnych. 

    

Amatorzy kultury natomiast znajdą tu ślady lat minionych w postaci zabytkowego zajazdu poczty konnej z 1848 r., gdzie obecnie mieści się gminny ośrodek kultury dworca kolei warszawsko - wiedeńskiej z II połowy XIX w., czy drewnianego kościółka p.w. Matki Boskiej Różancowej w Łaznowie, wzniesionego w latach 1755-56.


 Piękne okolice gminy są również inspiracją dla wywodzącego się  z tych stron  wybitnego reżysera filmowego Jana Jakuba Kolskiego, który w swoich filmach nawiązuje do tradycji, kultury i gminnych plenerów, a w szczeglności swojej rodzinnej wsi Popielawy m.in. w takich filmach jak: "Historia kina w Popielawach", "Pogrzeb kartofla", "Zabić bobra".

Prospołeczna polityka władz gminy inwestujących w rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej poprzez budowę dróg, wymianę starych sieci wodociągowych, rozbudowę oczyszczalni ścieków, a także przewidziane w prognozie na kolejne lata plany budowy żłobka i poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę chodników stwarza coraz lepsze warunki zamieszkania i podnosi jakość życia mieszkańców. 

Rokiciny to atrakcyjne miejsce zachęcające również do osiedlania się na tych terenach wszystkich szukających wytchnienia przed zgiełkiem miasta. 

 Na terenie gminy znajdują się 

Placówki oświatowe i kulturalne :

Gminne Przedszkole w Rokicicach-Kolonii z filiami w Łaznowie i Jankowie

Szkoła Podstawowa w Rokicinach-Kolonii im. Władysława Reymonta

Szkoła Podstawowa w Łaznowie im. Tadeusza Kościuszki

Publiczne Gimnazjum w Popielawach

Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach-Kolonii

Gminna Biblioteka Publiczna w Rokicinach-Kolonii z filiami w Nowych Chrustach i Popielawach

 

Ośrodki Zdrowia:

NZOZ “Medyk”  w Rokicinach-Kolonii 

NZOZ “Promed” w Rokicinach-Kolonii 

NZOZ “ VivaDent” w Rokicinach-Kolonii

NZOZ “ VivaDent” w Łaznowskiej Woli

 
Ciekawa oferta imprez sportowo-rekreacyjnych oraz otwartość władz pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu oraz daje możliwość rozwoju osobistego w różnych formach aktywności. 

Organizowane są masowe biegi, marsze nordic walking, rajdy rowerowe, turnieje piłkarskie, zawody pożarnicze oraz rodzinne i szkolne zawody sprawnościowe.

 

Wszelkim aktywnościom sportowym sprzyja również bogata baza sportowa w skład, której wchodzą:

Boisko “Orlik” w Rokicinach-Kolonii

Boisko “Orlik” w  Łaznowie

Hala sportowa przy Publicznym Gimnazjum w Popielawach

Kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Rokicinach-Kolonii

Miasteczko ruchu drogowego i plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rokicinach-Kolonii

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Rokicinach-Kolonii

Boisko piłkarskie w Jankowie

Wielofunkcyjne boisko sportowe w Stefanowie

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Rokicinach-Kolonii

Siłownia zewnętrzna w Rokicinach-Kolonii

Plac zabaw w Rokicinach-Kolonii

Plac zabaw w Popielawach

Palc zabaw w Łaznowskiej Woli

Plac zabaw w Wilkucicach Dużych

 W gminie działają oraganizacje pozarządowe, kluby sportowe i nieformalne stowarzyszenia takie jak Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność wzbudza społeczny entuzjazm i aktywizuje mieszkańców.

 

Galeria