polski
Poniedziałek, 02 października 2023 r. Imieniny: Racheli, Sławy, Teofila
Dożynki 2013
Dnia 1 września 2013 roku odbyły się Dożynki Gminne w Rokicinach

Dnia 1 września 2013 roku odbyły się Dożynki Gminne w Rokicinach, czyli największe święto gospodarskie rolników. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 13.00 mszą św. dziękczynną za tegoroczne zbiory.

Po mszy świętej goście i uczestnicy korowodem dożynkowym przeszli na miejsce ceremoniału. Na czele maszerowała Orkiestra Dęta z Łaznowa, poczty sztandardowe, wieńce dożynkowe, Starostowie Dożynek : Małgorzata Lolo z Nowych Chrustów wraz ze Starostą Tomaszem Plutą z Michałowa, Władze Gminy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy Rokiciny.


Pani Wójt Barbara Robak serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się:

Poseł - Pani Krystyna Ozga, reprezentant Posła Roberta Telusa, Marcin Witko, Wojewodę Łódzkiego reprezentowała Pani Elżbieta Kusideł - Kierownik Oddziału Rolnictwa i Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Pan Zbigniew Osiciński reprezentował Marszałka Województwa Łódzkiego ,Pani Barbara Wojtaszek- Zastępca Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie Mazowieckim, Pan Tadeusz Cisowski- Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi; Pan Leon Karwat- Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Pan Jerzy Kowalczyk-Sekretarz Powiatu, Pan Wojciech Zawalski- Prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, Gabriel Olejnik - Komendant Powiatowy Policji , Pan Piotr Skrzypczyński - Komendant Komisariatu Policji w Rokicinach , Pan Roman Pająk - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Wójtowie Gmin: Ujazd - Pan Marcin Grzelak, Żelechlinek - Pan Bogdan Kaczmarek, Inowłódz - Pan Zenon Chojnacki, Pani Barbara Przybysz – Prezes Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego.

Starostowie wręczyli Wójtowi Gminy Rokiciny oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Rokiciny Dożynkowy Bochen Chleba i miód z nadzieją, że będzie podzielony sprawiedliwie, po gospodarsku i nie zabraknie go nikomu. Częstowano gości i uczestników imprezy chlebem i ciastem drożdżowym. Podczas trwania części oficjalnej uroczystości przedstawicielom władzy zostały wręczone wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż, tegorocznej mąki, kwiatów polnych, owoców i warzyw przy oprawie muzycznej zespołu ,,Smardzewianie".

Wojewodzie Łódzkiemu- reprezentowanemu przez Panią Elżbiete Kusideł wieniec wręczyła- delegacja sołectwa Pogorzałe Ługi, Marszałkowi Województwa Łódzkiego- reprezentowanego przez Pana Zbigniewa Osicińskiego - delegacja z Nowych Chrustów, wieńce dla Starosty Powiatowego oraz Gospodarza Parafii św. Rodziny w Rokicinach - wręczyła delegacja z Rokicin- Kolonii, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- delegacja z Maksymilianowa ,Wójtowi Gminy Rokiciny-delegacja z Michałowa.

Po zakończeniu części oficjalnej goście, mogli podziwiać występ debiutującej grupy z zespołu "Rokicinka" oraz gości przybyłych z Mołdawii.Ogłoszono również wyniki konkursu na "Najładniejszą i najbezpieczniejszą zagrodę w Gminie Rokiciny". O przedstawienie wyników poproszono Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej panią Barbarę Wronkę. Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła zagroda p. Grzegorza Pierzchałki z Jankówka, nagrode główną- kosiarkę spalinowa ufundowała Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim, drugie miejsce zdobyła zagroda p. Elżbiety i Andrzeja Waszczykowskich. Nagrodę w postaci kompletu mebli ogrodowych ufundowała Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, sponsorem nagrody dla miejsca trzeciego, które należy do zagrody p. Marioli Żegnałek z Rokicin była firma "EKO-EMY"-probiotyki dla zwierząt.Występy artystyczne rozpoczął zespoł Akordeonistów z Andrespola. Mogliśmy również usłyszeć brzmienie cygańskich rytmów z zespołem "Terne Roma", występ zespołu został bardzo gorąco przyjęty przez zgromadzonych, publiczność tańczyła i śpiewała wspólnie z artystami, ich repertuar wciągnął do zabawy ludzi w każdym wieku. Następnym zespołem, który zagościł na scenie była "Kapela z Targówki", ich występ zakończył część artystyczną i zaczęła się zabawa, która pozostawi w nas wiele miłych wspomnień.

W trakcie uroczystości goście oraz mieszkańcy Gminy mogli skosztować pysznych swoiskich wyrobów, które przygotowały sołectwa. Namioty w których znajdowały się poczęstunki, były pięknie przystrojone, zachwycały swą oryginalnością i pomysłowością.

Nad bezpieczeństwem uroczystości dożynkowej, porządkiem na drogach i parkingach czuwali strażacy OSP i Policja.

Na placu dożynkowym nie zabrakło także atrakcji dla gości oraz najmłodszych uczestników. Na czas imprezy powstało małe wesołe miasteczko, w którym dzieci mogły pozjeżdzać na zjeżdzalniach, kręcić się na karuzeli, poskakać na trampolinie oraz zakupić różne smakołyki i zabawki na kramach.

Gospodarz Gminy-Barbara Robak w imieniu Komitetu Organizacyjnego Dożynek podziękowała wszystkim, którzy przyczynili sie do ich zorganizowania min: Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej, a także pracownikom Urzędu Gminy, sołtysom i radom sołeckim za pięknie przygotowane miasteczko dożynkowe. Pani Wójt swoje podziękowanie skierowała również do firm, które wspierają kulturę ludową:

1.Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz.

2.Firma "VEOLIA Usługi dla Środowiska" S.A oddział w tamaszowie Maz.

3.Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rokicinach Kolonii

4.Małgorzata Lolo i Tomasz Pluta – Starostowie Dożynek

5. Firma Argo Kocięba

6.Firma Żwiromax

Przyśpiewki przy wręczaniu Kosza dożynkowego Wójtowi Gminy Rokiciny przez KGW z Michałowa:

Zboża z pól sprzątnięte tradycja więc każe, by to godnie uczcili wszyscy gospodarze,

Za udane zbiory podziękować trzeba, rolnikowi za trud i przychylność nieba,

Za przychylność nieba Bożej opatrzności, za plony, za siłę w trudnej codzienności,

Dzisiaj w naszej gminie świętujemy dożynki, będą świeże chleby z miodem i pachnące szynki

 

I plony przeróżne co ziemia nam dała będzie dziś świętować okolica cała ,

 

My na tą okoliczność bardzo się cieszymy i z dożynkowym koszem dumnie tu stoimy przed panią wójt gospodarzem naszej gminy ,

Z najpiękniejszych kłosów kosz żeśmy uwiły, bo naszą gospodarność bardzo sobie cenimy,

 

Ile kłosów zboża, a w tych kłosach ziarna, z tylu spraw się składa twa praca ofiarna ,

 

Niełatwo jest przecież w urzędzie pracować, trzeba z problemami walczyć i ludźmi kierować ,

 

Rzucamy dzisiaj pani wójt wyzwanie, miej Ty zawsze Rokiciny na pierwszym planie ,

Gospodaruj mądrze, bardzo Cię prosimy i poprawiaj ciągle wizerunek naszej gminy,

 

Za to co zrobione bardzo dziękujemy, lecz co obiecane pamiętać będziemy,

 

Mając na dożynkach znakomite władze, szepnij słówko by Rokiciny mieli na uwadze ,

Niech pozytywnie rozpatrują z Rokicin wnioski, żeby nam piękniały nasze gminne wioski

Na koniec pani wójt składamy życzenia: zdrowia i szczęścia w życiu, w pracy powodzenia

Gdy na ten kosz spojrzysz wolnymi chwilami, niech Ci się przypomni Michałów czasami


Powitanie gości przez Wójta Gminy Rokiciny:

Drodzy Rolnicy,

Dostojni Goście,

Mieszkańcy Gminy Rokiciny!!!

Tegoroczna aura nie sprzyjała rolnictwu. Zima była długa. Wiosna deszczowa. Opady zakończyły się w końcu czerwca, a później upalne lato  wysuszyło ziemię. Żniwa rozpoczęły się szybko i szybko skończyły.

  A dziś  mamy dożynki. Najważniejsze święto polskiej wsi. Taki dzień w roku, w którym możemy podkreślić wyjątkowość gospodarowania na roli, przywiązanie do ziemi, tradycji i polskości.

Historycznie, polski chłop zawsze dźwigał na swoich barkach obowiązek wykarmienia społeczeństwa, dawał ofiarę ze swoich synów w czasie działań wojennych i karmił uciekinierów z ogarniętych pożogą miast. W latach 50 tych ubiegłego wieku oparł się kolektywizacji, ziemia pozostała w jego rękach za co był w różny sposób karany. Dziś w gospodarce rynkowej stara się odnaleźć i gospodarować. Nasi rolnicy jak nikt inny potrafią połączyć tradycję z nowoczesnością.  Produkowana przez nich żywność jest zdrowa i ceniona, nie tylko w Polsce ale i w Europie. Kiedyś rolnictwo było problemem naszego województwa, dziś jest szansą jego rozwoju. 

 Dlatego spotkaliśmy się  by wspólnie świętować. Jest to święto całej gminy, gdyż jesteśmy gminą rolniczą. Święto rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy, ich rodzin, tych, którzy z nimi pracują i dla nich pracują.  

 Dzisiejsze święto to również kultywowanie tradycji. Tradycji, która umacnia w  nas  wartości takie jak cierpliwość, wytrwałość nadzieja.

 

Szanowni Państwo,

Zmienia się świat, zmienia się Polska, zmienia się również nasza gmina- „mała ojczyzna”. Te zmiany świadczą  o postępie i rozwoju społeczeństwa. Musimy być otwarci na te zmiany. Tego  wymaga od nas młode pokolenie.

W tym roku, w naszej małej ojczyźnie – Gminie Rokiciny, wiele się zmieniło.

1.     W  Rokicinach Kolonii wymieniono  część starej sieci wodociągowej z rur azbestowych wraz  z przełączeniem przyłączy do nowej sieci  w ul. Reymonta, Tomaszowskiej,  Sienkiewicza, Kolejowa, Świerczewskiego

2.      Budowana jest droga w Popielawach za kwotę 753 tys. zł. Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 312 tys.

3.     Będzie wybudowana przed Wszystkimi świętymi asfaltowa jezdnia i chodniki w ul. M. Konopnickiej  w Rokicinach Kol. za 343 tys. zł. Wykonywane są projekty dróg w Łaznowie, Wilkucicach, Mikołajowie.

4.     Dokończona budowę Kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012”                  w Rokicinach Kol. Który będzie służył wszystkim pokoleniom mieszkańców tej miejscowości jak i innym. Wydatkowano na to 775 tys. zł. w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 160 tys. zł.

5.     W Szkole Podstawowej w Rokicinach wymieniono posadzkę na holu i pomalowano ściany, montowane jest ogrodzenie panelowe   115 tys. zł.

6.     Będzie modernizowany front Przedszkola w Rokicinach Kol. oraz zakupione piece do c. o. 66,5 tys. zł. oraz wymieniany dach na Gimnazjum w Popielawach 55,5 tys. zł.

7.     Realizowane są projekty z Programu Kapitał Ludzki z dofinansowaniem UE:

- dla dorosłych „ Aktywność Droga do sukcesu”,                                                      -dla dzieci –„OD PRZEDSZKOLA DO EUROPY”   koniec 30.08.2014

W Gimnazjum będą realizowane od września trzy projekty ,,Uczeń na 5,, oraz ,,e belfer,, „Edukacyjne wrota regionu łódzkiego” oraz w Łaznowie  jeden.

8.     Trwają remont 3 świetlic wiejskich- w Nowych chrustach 510 tys. w tym z UE  310 tys. zł, Jankowie 559 tys. w tym  z UE 323 tys.  zł i Rokicinach 279 tys. w tym dofinansowanie z UE 159 tys. zł Wszystkie z dofinansowaniem środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .

9.     Budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków w Michałowie, Cisowie, Popielawy, Eminów w tym roku wydatki 898,5 tys. zł. poprawiane w Łaznowskiej Woli.

10. W tym roku rozpoczęta będzie budowa sceny letniej w parku obok GOK/ Koszt całkowity operacji wynosi 867.543,69zł, w tym dofinansowanie z UE 474.171,00 zł/, 6 świetlic wiejskich zostanie wyposażona w komputery i drukarki oraz Internet 84 tys. zł W ramach 2 etapu zadania  ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rokiciny,, prawdopodobnie jeszcze w tym roku 100 osób otrzyma bezpłatnie komputery i Internet. Środki na ich zakup otrzymamy z UE. Jesteśmy na etapie kompletowania dokumentów do podpisania umowy.

11. Gmina kwotą 150 tys. zł, dofinansuje zakup samochodu strażackiego dla OSP w Jankowie oraz 12,5 tys. zł dla Policji

Wydatki na inwestycje, w tym roku, w Gminie Rokiciny to kwota 5,7 mln. W Tm środki zewnętrzne ponad 3,5 mln. Zł. Zł z czego ponad 2 mln zostanie zainwestowanych w Rokicinach Kol. W sumie 17 dużych zadań / 5 368 tys. zł / i 36małych /344,4 tys. zł /

Kontynuujemy współpracę międzynarodową w ramach podpisanej 2 czerwca 2012 r.  umowy o współpracy samorządowej miedzy Gmina Rokiciny a miastem Cimislija w Mołdawi.

12. Będziemy kupować instrumenty  dla Orkiestry Dętej z Łaznowa z  dofinansowaniem z UE

13. Prowadzony jest remont klatki schodowej i schodów w Urzędzie Gminy w Rokicinach

 

Realizacja tak wielu zadań możliwa była i jest dzięki przychylności wielu instytucji i osób tj. Zarządu Województwa Łódzkiego i pracowników Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚiGW w Łodzi, Starostwa Powiatowego, Rady Gminy Rokiciny oraz zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy , kierowników jednostek organizacyjnych i  radnych. Dziękuje Wam. Bez Was ta gmina nie zmieniałaby się tak szybko.   

Przed nami jeszcze wiele zadań do zrobienia, a przyszłość pokaże, czy uda nam się je zrealizować. Dziś zaś cieszmy się i bawmy, bo jest ku temu odpowiednia chwila.

 PODZIĘKOWANIA

Na zakończenie chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, włączyli się w przygotowanie dzisiejszych dożynek, którzy wykonali ogromną pracę, aby zorganizować, uświetnić i uświęcić dzisiejsze święto.

Dziękuję księżom Parafii św. Rodziny w Rokicinach Kol /Księdzu Proboszczowi Markowi Stępniakowi i Księdzu Wikaremu/ za uroczystą koncelebrowaną Mszę Świętą dziękczynną za plony i w intencji rolników, za wygłoszenie pięknego kazania z okazji dzisiejszej uroczystości. Dziękuję wszystkim kapłanom obecnym na dożynkach.

Słowa uznania kieruję w stronę osób, które przygotowały te piękne wieńce i kosze dożynkowe oraz uczestnikom obrzędu ich wręczania. Dziękuję także zespołowi Smardzewianie za oprawę muzyczną ceremoniału. Obrzędy ludowe są składnikiem kultury będącej fundamentem tożsamości lokalnej.

Dziękuję  delegacjom zagranicznym za przybycie i uświetnienie naszej uroczystości.

Dziękuję niezawodnej Orkiestrze Dętej z Łaznowa zawsze pomocnej w uświetnieniu gminnych uroczystości.

Dziękuję druhom OSP za utrzymanie porządku, bezpieczeństwa i pomoc medyczną oraz policjantom z Komisariatu Policji w Rokicinach za wsparcie.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Dożynek bardzo serdecznie dziękuje niezawodnym naszym przyjacielem

1.     Powiatowemu Banku Spółdzielczemu w Tomaszowie Maz.

2.     Firmie „ VEOLIA Usługi dla Środowiska” S.A. oddział w Tomaszowie Maz.

3.     Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rokicinach Kol

4.      Małgorzata Lolo i Tomasz Pluta - Starostom dzisiejszych Dożynek

5.      Firmie Agro Kocięba Bogdan Kocięba

6.     Pani Urszuli  Brdoń właścicielce firmy Żwiromax

Serdecznie dziękuję  Placówce Terenowej KRUS oraz Firmie EKO EMY Jacek Waszczykowski za ufundowanie nagród w konkursie ”Na najładniejszą i najbezpieczniejszą zagrodę w gminie Rokiciny”.

  Dziękuje Firmie JANUARY Dudek za przewóz orkiestry.

Dziękuję Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej za ufundowanie 1000 sztuk lodów.

Dziękuję Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej a także pracownikom Urzędu Gminy, którzy włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości.

Dziękuję sołtysom i radom sołeckim za pięknie przygotowane miasteczko dożynkowe. Słowa uznania i szacunku kieruję do rolników, dzisiejsze święto to Wasze święto. Życzę zdrowia, pomyślności oraz wszystkiego co dobre i piękne na  każdy dzien.

Zapraszam do miłego spędzenia czasu, życzę bezpiecznej i udanej zabawy.   Cieszmy się więc z tego naszego wspólnego dzieła i do tej radości zapraszam dziś wszystkich.

 

 

 

03-09-2013
Galeria
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Październik 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31