polski
Niedziela, 21 kwietnia 2024 r. Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
DOŻYNKI PARAFIALNO-GMINNE ROKICINY 2012 - W PODZIĘCE ZA ZBIORY
2 września 2012 r. po raz drugi odbyły się w naszej „małej ojczyźnie” Dożynki Parafialno-Gminne. Święto Plonów wieńczy cykl prac żniwnych.

 

Zapraszamy do oglądania zdjęć z imprezy dożynkowej:  GALERIA

 

Zanim mieszkańcy spotkali się na wspólnym biesiadowaniu, uroczystość rozpoczęła się Eucharystią dziękczynną w kościele św. Rodziny w Rokicinach celebrowaną przez gospodarza Parafii ks. Marka Stępniaka. Sześć pięknych-wyjątkowych wieńców dożynkowych wykonanych z kłosów zbóż, z tegorocznej mąki, kwiatów polnych, owoców i warzyw, przystrojone wstążkami przynieśli do kościoła delegacje sołectw: Łaznów, Kolonia Łaznów, Łaznowska Wola i Cisów, Rokiciny-Kolonia, Eminów i Wilkucice, Stare Chrusty, dziękując w ten sposób za tegoroczne plony i ich obfitość.

Starostowie Dożynek Aneta Waszczykowska z Łaznowa i Michał Glonek z Michałowa przynieśli chleb upieczony z tegorocznej mąki.

Po mszy dziękczynnej uformował się barwny korowód, który skierował się w stronę ul. Sienkiewicza, gdzie odbywały się dalsze uroczystości. Na czele maszerowała Orkiestra Dęta z Łaznowa, poczty sztandarowe, wieńce dożynkowe, Starostowie Dożynek, władze gminy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy Rokiciny.

Pani Wójt Barbara Robak powitała zaproszonych gości. Wśród gości znaleźli się: Posłowie- Pan Marcin Witko i Pan Artur Ostrowski, Posła Roberta Telusa reprezentował Pan Szczepan Goska; Pani Elżbieta Kusideł-Kierownik Oddziału Rolnictwa i Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi-reprezentowała Wojewodę Łódzkiego, Pani Maria Kaczorowska-Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Pan Jerzy Kowalczyk-Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego reprezentował Starostę Powiatowego; Pan Włodzimierz Wojtaszek–Dyrektor Łódzkiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pan Janusz Szrama-Zastępca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Pan Wiesław Matera-Członek Rady Powiatowej reprezentujący Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego; Pan Andrzej Barański–Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, radni powiatowi: Pan Marek Olkiewicz i Pan Stanisław Kaczmarek; Pani Mariola Janusik-Dyrektor Oddziału PBS w Będkowie, Pan Piotr Majchrowski–Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie Maz., Pani Elżbieta Kudlik-Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz., Pan Paweł Gruszczyński–Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, Wójtowie: Gminy Będków-Pan Lesław Kołodziejczyk, Gminy Inowłódz-Pan Zenon Chojnacki, Gminy Żelechlinek-Pan Bogdan Kaczmarek; Gminy Rzeczyca-Pani Iwona Łuszcz-Krawczyk–Zastępca Wójta, Pan Mirosław Domański-Komendant Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz., Pan Piotr Skrzypczyński–Komendant Komisariatu Policji w Rokicinach, Pan Tadeusz Cisowski-Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Tomaszowie Maz., Pan Ignacy Ścibiorek-emerytowany Nadbrygadier Państwowej Straży Pożarnej, Prezesi i naczelnicy jednostek OSP; Pan Grzegorz Świetlik-Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Pan Mirosław Kik-Wiceprezes Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego, Pan Sebastian Derda-Kierownik Biura Stowarzyszenia LGD STER, delegacje zagraniczne z Mołdawii i Białorusi, radni Rady Gminy Rokiciny, sołtysi z radami sołeckimi, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Rokiciny, sponsorzy, media, mieszkańcy i sympatycy naszej gminy.

Wśród zaproszonych gości były takie osobistości, które nie mogły przybyć na dożynki, a przysłali listy z gratulacjami: Posłowie RP- Pan Dariusz Seliga, Pan Robert Telus, Pani Dorota Rutkowska, Pan Mieczysław Łuczak–będący również Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Ludowego w Łodzi, Pan Paweł Bejda–Wicewojewoda Łódzki, Pan Witold Stępień– Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Marek Mazur–Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Łódzkiego.

Dożynkowym zwyczajem Starostowie Dożynek przekazali bochen chleba władzom Gminy Pani Wójt Barbarze Robak oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Tomaszowi Tomczykowi, prosząc by dzielili go równo i sprawiedliwie. Częstowano gości i uczestników dożynek chlebem z miodem oraz ciastem drożdżowym upieczonym na tą uroczystość przez sołectwa.

Podczas oficjalnej części uroczystości zostały wręczone wieńce dożynkowe dla przedstawicieli władz: Wojewodzie Łódzkiemu-delegacja z Łaznowa, Marszałkowi Województwa Łódzkiego-delegacja z Kolonii Łaznów, Staroście Powiatu Tomaszowskiego- delegacja z Łaznowskiej Woli i Cisowa, Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa-delegacja z Eminowa
i Wilkucic, Gospodarzowi Parafii św. Rodziny w Rokicinach-delegacja z Rokicin-Kolonii, Wójtowi Gminy Rokiciny-delegacja ze Starych Chrustów. Ceremoniał Dożynkowy odbył się przy oprawie muzycznej zespołu Ciebłowianie.

Po części oficjalnej uczestnicy obejrzeli występ laureatów „V Międzyprzedszkolnego konkursu Piosenki Ludowej. Następnie gości dożynkowych zabawiała wyczekiwana białoruska grupa taneczna „Kresowe zabawy” z Lidy działająca przy Domu Polskim. Zespół zaprezentował się na scenie w czterech odsłonach, reprezentując 4 tańce ludowe. Występ zespołu został bardzo gorąco przyjęty przez publiczność i nagrodzony gromkimi brawami. Grupa ta gościła już u nas od piątku. Więcej informacji o zespole w oddzielnym artykule.

Całość uroczystości prowadził – Witold Płachta.

Ogłoszone zostało rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszy ogród w Gminie Rokiciny”. Zwycięzcą została Pani Zofia Januszkiewicz z Popielaw. Nagrodę główną w konkursie-kosiarkę spalinową ufundował Wójt Gminy, puchar Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Bratoszewicach. Ponadto trzy wyróżnienia trafiły do: Pani Katarzyny Ciećwierek z Kolonii Łaznów, Pani Janiny Kapuścińskiej również z Kolonii Łaznów i Pani Haliny Frandzel z Łaznowa. Wyróżnione osoby otrzymały huśtawki ogrodowe ufundowane przez sponsora-Firmę TECHNITEL z Łodzi.

Przewidziano tego dnia również konkursy dla sołtysów i druhów OSP. Sołtysi i rady sołeckie zostały ocenione za najładniej udekorowane stoisko dożynkowe- zwycięzcą zostało sołectwo Kolonia Łaznów reprezentowane przez sołtysa Pana Zdzisława Beneca. Strażacy z kolei zmierzyli się w skokach w workach. Tutaj zwycięzcą została OSP z Łaznowa.

Po konkursach gości bawiła kapela podwórkowa „Fakiry”.

Dla cierpliwych i niestrudzonych tancerzy grał do późnych godzin zespół „Coś Lepszego”.

Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci, mogły pozjeżdżać na zjeżdżalni, zakupić lody, watę cukrową na kramach.

Nad bezpieczeństwem uroczystości dożynkowej, porządkiem na drogach i parkingach czuwali strażacy OSP i Policja. Pomoc medyczną zapewniała OSP Łaznów.

Dopełnieniem dobrego klimatu i dobrej zabawy była sprzyjająca przez cały dzień pogoda.

Namioty sołeckie były pięknie przystrojone i pękały w szwach. Bogato zaopatrzone były w jedzenie, w których można było skosztować jadła wiejskiego. Dożynki Parafialno-Gminne zgromadziły całe nasze rodziny.

Jako mieszkańcy gminy Rokiciny możemy sobie pogratulować udanej imprezy, którą u siebie zorganizowaliśmy. Pokazaliśmy się jako gmina gospodarna i gościnna. Obecność tak wielu gości jest dowodem na to, że nasz trud się opłacił, choć kosztowało nas to wiele pracy.

W czasie powszechnego globalizmu, masowości, uniformizacji społeczeństwa bardzo ważne jest kultywowanie naszych polskich- chłopskich tradycji! Obrzędy są składnikiem kultury ludzkiej będącej fundamentem tożsamości lokalnej.

Gospodarz Gminy-Barbara Robak podziękowała wszystkim, którzy w bardzo konkretny sposób włączyli się w przygotowanie Dożynek Gminnych 2012, którzy wykonali ogromną pracę, aby zorganizować, uświetnić i uświęcić to święto. Słowa uznania zostały skierowane do grup wieńcowych, Zespołowi Ciebłowianie za oprawę muzyczną ceremoniału. Podziękowania popłynęły do Orkiestry Dętej z Łaznowa, która zawsze jest pomocna w uświetnianiu gminnych uroczystości.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Pani Wójt Barbara Robak serdecznie podziękowała wszystkim sponsorom, którzy w dużej mierze przyczynili się do współorganizacji dożynek:

    Firmie „Ecokube” z Łodzi

    Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „STE-TRANS” z Kraszkowa

    Firmie Budowlanej „KOSZT-BUD” z Ostrzeszowa

    Firmie „BUDBOR” z Tomaszowa Maz.

    Powiatowemu Banku Spółdzielczemu w Tomaszowie Maz.

    Firmie „JUKO” z Piotrkowa Tryb.

    Firmie „ VEOLIA Usługi dla Środowiska” Odział w Tomaszowie Maz.

    Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Tryb.

    Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rokicinach

    Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi

    Firmie „Eco-Thern” z Łowicza

    P.P.U.H. „ESBUD” z Wielunia

    Firmie „Technitel”z Łodzi

    Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej

    Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego z Tomaszowa Maz.

    Pani Anecie Waszczykowskiej- Starościnie Dożynek

    Panu Michałowi Glonkowi- Staroście Dożynek

    Panu Stefanowi Glonkowi z Michałowa

    Firmie Przewozowej „Januar”

    Firmie „Elwasz” z Rokicin


 

Słowa podziękowania skierowane zostały do Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rokicinach, pracowników Urzędu Gminy, którzy włączyli się w przygotowanie tejże uroczystości.

Organizatorzy składają tym samym serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy mieli swój wkład w organizację tej imprezy, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy bezinteresownie ofiarowali swoją pomoc. Bez Was nie byłoby tego świętowania.

Uroczystość była również filmowana przez Tomaszowską Telewizję Amazing.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tejże uroczystości.


 
 
 
 
 

 

04-09-2012
Galeria
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Kwiecień 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30