polski
Sobota, 02 lipca 2022 r. Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana
Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Rokicinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rokiciny.net.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
 • nieprawidłowa struktura nagłówków na wybranych podstronach,
 • brak mechanizmu pomijania bloków,
 • brak unikalnych tytułów poszczególnych podstron,
 • błędy walidacji HTML/CSS,
 • nie wszystkie linki na stronie używają podkreśleń,
 • brak wersji mobilnej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

W stosunku do strony internetowej "rokiciny.net" przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym celu w dniu 23.09.2020 r. skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ). Z przeprowadzonego testu wynika, że:

 • strona internetowa "rokiciny.net" spełnia wymagania w 92,37 %,
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu,
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS,
 • serwis zawiera mapę strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sebastian Orzeszek.
 • E-mail: informatyk@rokiciny.net
 • Telefon: 447195940

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Rokicinach
 • Adres: Rokiciny-Kolonia
  ul. Tomaszowska 9
  97-221 Rokiciny
 • E-mail: ug@rokiciny.net
 • Telefon: 447195940

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba podmiotu dostępna jest pod adresem:
ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny-Kolonia (wejście A,B i C). Przed budynkiem jest miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość wstępu z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Wejście "C" umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim do sidziby Urzędu Gminy.
 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Kliknij tutaj, aby pobrać.
 

Zapewnienie dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępości UG w Rokiciach.
Bożena Bykowska - Sekretarz Gminy Rokiciny.
Tel. 44 719 59 41 lub 733 773 088
e-mail: sekretarz@rokiciny.net


 

23-09-2020
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Lipiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31