polski
Czwartek, 21 stycznia 2021 r. Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Podjęcie działalności gospodarczej
PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr przedsiębiorców działających na terenie Polski jako osoby fizyczne, prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki (obecnie ministra rozwoju) na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 4 lipca 2004 roku.

 

Od 1 stycznia 2012 roku Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zastąpiła całkowicie ewidencję działalności gospodarczej prowadzoną wcześniej w gminach.

 

Zobacz czy Twój wpis znajduje się w CEIDG: firma.gov.pl

 

Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wypełniając formularz CEIDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

 

Przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 należy zapoznać się z instrukcją wypełniania i przygotować niezbędne dane takie jak PESEL, NIP (jeśli osoba już posiada), adresy wraz z kodami pocztowymi oraz kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) określające rodzaj planowanej działalności.

Lista kodów PKD, wyszukiwarka PKD, informacje o powiązanych procedurach administracyjnych oraz wskazanie kodów, które nie mają zastosowania do przedsiębiorców (osób fizycznych) dostępne są na

www.biznes.gov.pl

 

Wniosek CEIDG-1 można wypełnić on-line (elektronicznie) przy użyciu kreatora, który poprowadzi „krok po kroku” przez procedury lub klasycznie przy użyciu papierowej wersji formularza.

 

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1: firma.gov.pl

 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

 •  

  zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku CEIDG-1 on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie**,

 •  

  bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku CEIDG-1 on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (podając numer wniosku urzędnikowi),

 •  

  pobranie i złożenie wniosku CEIDG-1 papierowego w gminie (gmina przekształca go na wniosek elektroniczny),

 •  

  przesłanie wniosku CEIDG-1 w wersji papierowej listem poleconym do wybranej gminy za pośrednictwem poczty – podpis wnioskodawcy musi być wówczas poświadczony notarialnie.

 

*Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.

**Składając wniosek CEIDG-1 elektronicznie wnioskodawca musi posiadać Profil Zaufany i podpis elektroniczny z certyfikatem i zarejestrować się w CEIDG.

 

Istnieje możliwość złożenia wniosku w systemie on-line bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego i rejestracji w systemie. Wówczas w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia wniosku należy udać się do urzędu gminy w celu potwierdzenia tożsamości. Przed udaniem się urzędu można wydrukować wniosek (tzw. roboczy) lub zapisać jego numer a następnie podać urzędnikowi, który odnajdzie po kodzie wniosek w  CEIDG, wydrukuje i przedłoży wnioskodawcy do podpisu. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy.   

 

Składanie wniosku CEIDG-1: firma.gov.pl

 

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to, gdy został złożony on-line, system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email, a gdy został złożony w urzędzie gminy - organ gminy wzywa
do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia powstania zmian.

 

W przypadku składania osobiście przez przedsiębiorcę wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej organ gminy potwierdza tożsamość przedsiębiorcy (dowód osobisty lub paszport) oraz poświadcza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku.

 

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

 

Więcej informacji odnośnie podjęcia działalności gospodarczej w "Poradniku początkującego przedsiębiorcy” na stronie internetowej: www.biznes.gov.pl03-01-2017
Szukaj w artykułach
Styczeń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31