polski
środa, 27 stycznia 2021 r. Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wnioski o przyłączenie do sieci gazowej - WAŻNE INFORMACJE
28 października w szkole podstawowej w Rokicinach odbyło się spotkanie dla mieszkańców
z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa dot. ewentualnej inwestycji budowy sieci gazowej
w naszej gminie.  Na spotkaniu zostały omówione szczegóły wszystkich etapów przyłączeniowych.
Pierwszym z nich jest złożenie wniosków o określenie warunków przyłączenia wraz z mapką lub  planem sytuacyjnym przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców (odbiorców) w terminie do 30 listopada br.
Na tej podstawie do końca stycznia 2017r. PSG przeprowadzi kalkulacje ekonomiczne i od ilości złożonych wniosków będzie zależało powodzenie przedsięwzięcia oraz wytyczenie ewentualnej trasy przebiegu sieci gazowej.
Kolejnym etapem będzie podpisanie z mieszkańcami umów o przyłączenie do sieci gazowej. Termin  realizacji całej inwestycji  od momentu podpisania ostatniej indywidualnej umowy będzie wynosić ok. 2- 3 lata. W tym czasie obie strony zobowiązane są do dotrzymania warunków umowy czyli po stronie odbiorców będzie zaprojektowanie i założenie instalacji oraz wybór dostawcy gazu.
Każdy odbiorca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty przyłączeniowej, która liczona jest od głównej linii  do granicy działki  i jest to 1 932 zł netto, o ile odległość ta wynosi do 15 m. Każdy dodatkowy metr to koszt 79 zł netto.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej urzędu gminy w Rokicinach oraz na stronie http://www.psgaz.pl/. Należy je składać w wersji papierowej w sekretariacie urzędu gminy lub jako zeskanowany dokument przesłać na adres mailowy ug@rokiciny.net.

W związku z  coraz bardziej powszechną polityką proekologiczną można starać się o indywidualne dofinansowania do inwestycji związanej z wymianą źródeł ciepła. W tym celu należy śledzić informacje na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wójt Gminy wraz z radnymi rozważa również możliwość dofinansowań na ten cel z budżetu gminy.
Prosimy o poważne przemyślenie takiej decyzji i odpowiedzialne składanie wniosków.

PRZYDATNE INFORMACJE I LINKI :

WNIOSEK:
-
należy wypełnić DRUKOWANYMI literami;
- w pkt. 5 i 6 - należy wpisać datę orientacyjną ( 2018-2019r)
- w pkt. 7 należy zaznaczyć tytuł prawny do lokalu oraz wpisać nr księgi wieczystej,
-
w pkt. 10 należy zaznaczyć sposób odbioru dokumentów dotyczących określenia warunków przyłączenia  
                            .
Do wniosku należy załączyć:
- mapkę lub szkic sytuacyjny z zaznaczoną proponowaną lokalizacją szafki gazowej lub kotłowni gazowej;
( mapkę można wydrukować korzystając z ogólnodostępnego geoportalu http://geoportal.lodzkie.pl/imap/
- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny.
Przy podpisywaniu umowy  należy posiadać pozytywną opinię kominiarską.
Przy  realizacji inwestycji należy posiadać pozytywną opinię szczelności.
Kontakt do przedstawicieli PSG tel. 42 675 92 00.

LINKI:

Kalkulator zużycia gazu  http://www.psgaz.pl/kalkulator-zuzycia-gazu
Kalkulator kosztów ogrzewania domu http://www.mi-ka.pl/kalkulatory-on-line/kalkulator-kosztow-ogrzewania-domu-i-podgrzewania-cieplej-wody-uzytkowej/
http://geoportal.lodzkie.pl/imap/31-10-2016
Szukaj w artykułach
Styczeń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31